Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Std edition Mitsubishi Lv16-RV with Hass

Profile:Mitsubishi Lv16-RV Fan Work with Home Assistant.

License: Public Domain

Published Time: 2022-03-17 17:18:08
 • 3.4k
 • 1
 • 3
Description

Tích hợp Quạt Mitsubishi Lv16-RV vào Home Assistant.

 • Mạch dùng Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather Board nhà dư 1 cái
 • Cách ly quang PC817 cho ổn định
 • Vài con trở 1k
 • Nguồn Hi-Link nhà còn 1 con
 • Code share bên dưới
 • Phần cứng nguyên lý như trên, phần mềm dùng MQTT Fan tại https://www.home-assistant.io/integrations/fan.mqtt/
 • Code config Hass xem đính kèm.
 • Mạch có chân I2C ra để tích hợp đọc nhiệt độ tùy thí chủ

 

Nguyên lý:

 • Đọc tín hiệu kích triac trên bo quạt Mitsu bằng cách lý quang để biết đang on hay off, nếu on thì đang chạy ở số mấy, hiện tại có đang xoay (swing) hay không?
 • Chờ nhận lệnh từ hass
 • Có lệnh thì đóng xung vào nút bấm trên board, cách ly quang = pc817

 

Xem thêm tại file đính kèm

 

 

Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
Empty
ID Name Designator Footprint Quantity
1 CONN-TH_2P-P5.08 220V CONN-TH_2P-P5.08 1
2 1.5-4P LT CN1 CONN-SMD_1.5-4P-LT 1
3 HDR-M-2.54_1x1 GND-MITSU,IN-SO1,IN-SO2,IN-SO3,IN-XOAY,O_POWER,O_SPEED,O_SWING,O_TIMER HDR-M-2.54_1X1 9
4 HLK-PM01 HI-LINK PWRM-TH_HLK-PM01 1
5 1k R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 R0805 8
6 PC817X2CSP9F U1,U2,U3,U4,U-S1,U-S2,U-S3,U-SWING SMD-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS10.2-TL 8
7 Feather ESP32 U7 ADAFRUIT FEATHER ESP32 1

Unfold

Project Members
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn