Mitsubishi Lv16-RV with Hass

4 months ago

Profile:Mitsubishi Lv16-RV Fan Work with Home Assistant.

Open source license: Public Domain

 • 922
 • 0
 • 0

Description

Tích hợp Quạt Mitsubishi Lv16-RV vào Home Assistant.

 • Mạch dùng Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather Board nhà dư 1 cái
 • Cách ly quang PC817 cho ổn định
 • Vài con trở 1k
 • Nguồn Hi-Link nhà còn 1 con
 • Code share bên dưới
 • Phần cứng nguyên lý như trên, phần mềm dùng MQTT Fan tại https://www.home-assistant.io/integrations/fan.mqtt/
 • Code config Hass xem đính kèm.
 • Mạch có chân I2C ra để tích hợp đọc nhiệt độ tùy thí chủ

 

Nguyên lý:

 • Đọc tín hiệu kích triac trên bo quạt Mitsu bằng cách lý quang để biết đang on hay off, nếu on thì đang chạy ở số mấy, hiện tại có đang xoay (swing) hay không?
 • Chờ nhận lệnh từ hass
 • Có lệnh thì đóng xung vào nút bấm trên board, cách ly quang = pc817

 

Xem thêm tại file đính kèm

 

 

Documents

PCB_SmartFan

Open in editor

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity
1 CONN-TH_2P-P5.08 220V CONN-TH_2P-P5.08 1
2 1.5-4P LT CN1 CONN-SMD_1.5-4P-LT 1
3 HDR-M-2.54_1x1 GND-MITSU,IN-SO1,IN-SO2,IN-SO3,IN-XOAY,O_POWER,O_SPEED,O_SWING,O_TIMER HDR-M-2.54_1X1 9
4 HLK-PM01 HI-LINK PWRM-TH_HLK-PM01 1
5 1k R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 R0805 8
6 PC817X2CSP9F U1,U2,U3,U4,U-S1,U-S2,U-S3,U-SWING SMD-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS10.2-TL 8
7 Feather ESP32 U7 ADAFRUIT FEATHER ESP32 1

Unfold

Project Members

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 0755 - 2382 4495
 • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
 • 立创EDA微信号

  easyeda

 • QQ交流群

  664186054

 • 立创EDA公众号

  lceda-cn